WŁADZE KLUBU

Krzysztof Izmajłowicz – Prezes Zarządu

Jerzy Chęciński – Wiceprez. ds. Sportu

Agnieszka Sulkowska – Wiceprez. ds. Marketingu i Promocji


Jacek Sobański – Skarbnik


Małgorzata Kuczyńska – Sekretarz


Tomasz Kominek – Członek Zarządu


Jacek Łazowy – Członek Zarządu


Marek Żebrowski – Członek Zarząd

Statut i regulamin

Statut klubu MUKS Volley Płock

Regulamin klubu MUKS Volley Płock